Stapsgewijze handleiding om een B Corporation te worden

Word gecertificeerd als B Corporation | Rise of Rosa

Wilt u een gecertificeerde B-onderneming worden? Ontdek hoe Alpha96 een gecertificeerde B Corporation werd, het proces om te voldoen aan de sociale en milieuvereisten in ons streven naar duurzaamheid.

Alpha96 BV is erg blij en trots om sinds oktober 2023 een Certified B-Corp te zijn voor al onze merken! We behaalden de B Corp-certificering met maar liefst 101 punten!

Een B Corp worden is geen gemakkelijke taak. Het certificeringsproces was intensief, maar heeft voor ons opnieuw bevestigd hoe belangrijk het is om bij te dragen aan een mooiere wereld. In deze blogpost geven we je inzicht in de stappen die bedrijven moeten zetten.

Onze stapsgewijze handleiding om een B Corporation te worden

Stap 1: Online beoordeling

Om te bewijzen dat je als bedrijf goed scoort op sociale en milieuprestaties, moet je een uitgebreid en uitdagend certificeringsproces doorlopen: de B Impact Assessment. Dit is een lijst met 150 vragen die de sociale, financiële en duurzaamheidsaspecten van een organisatie evalueren. Deze beoordeling, bekend als de B Corp Impact Assessment (BIA), maakt gebruik van een scoresysteem variërend van 0 tot 200 punten. Om de B Corp-certificering te behalen, is een minimale score van 80 punten vereist.

De vragenlijst richt zich eerst op de branche, de bedrijfsgrootte en de locatie en past de vragen daarop aan.

Het behalen van de B Corp-certificering omvat een volledig onderzoek naar sociale en ecologische verantwoordelijkheid en omvat de volgende vijf categorieën:

 1. Omgeving:

De B-effectbeoordeling onderzoekt de inzet van uw organisatie op het gebied van milieuverantwoordelijkheid. Er wordt gekeken naar factoren zoals energieverbruik, afvalbeheer en CO2-uitstoot.

 1. Klanten:

Het evalueren van de manier waarop uw bedrijf klanten betrekt en bedient, is een essentieel aspect van de beoordeling. Het beoordeelt aspecten als klanttevredenheid, productkwaliteit en verantwoorde marketingpraktijken.

 1. Bestuur:

Goed bestuur dient als basis voor ethisch en verantwoord ondernemen. Bij de beoordeling wordt gekeken naar de corporate governance-structuur van uw organisatie, de diversiteit in het bestuur en de besluitvormingsprocedures.

 1. Medewerkers:

In dit gedeelte wordt het belang van het welzijn van werknemers erkend en worden de inspanningen van uw organisatie onderzocht om een ​​positieve en inclusieve werkomgeving te creëren. Het behandelt aspecten zoals personeelsbeloningen, opleidingsmogelijkheden en diversiteitsinitiatieven.

 1. Gemeenschap:

Een sterke verbinding met de gemeenschap bevordert de sociale impact en duurzaamheid. In deze categorie evalueert de beoordeling de betrokkenheid van uw organisatie bij de gemeenschap, de filantropische initiatieven en de steun voor lokale bedrijven.

Het certificeringsproces van B Corporation omvat verschillende fasen die bedrijven doorlopen na het indienen van hun B Impact Assessment (BIA).

Stap 2: Beoordelingsproces

 • Evaluatiewachtrij (maximaal vijf maanden)
  • De Evaluatiewachtrij start zodra het bedrijf de BIA ter certificering indient.
  • Tijdens deze fase wacht het bedrijf op de opdracht van een analist die de inzending zal beoordelen.
 • Evaluatie (maximaal één maand)
  • B Lab bepaalt of het bedrijf in aanmerking komt voor certificering en stelt de noodzakelijke eisen voor de certificering vast.
  • Tegelijkertijd bereidt B Lab het bedrijf voor op de verificatiefase.

Stap 3: Verificatieproces

 • Het verificatieproces omvat het beoordelen van de BIA-score van het bedrijf door middel van onderzoek van documentatie.
 • B Lab kan aanvullende documentatie opvragen die essentieel is voor de Verificatiefase.
 • Na ontvangst van de documentatie wacht het bedrijf op de toewijzing van een analist om de antwoorden van de B Impact Assessment te verifiëren.
 • Tijdens de verificatie zal het bedrijf een Review Call houden met een analist van B Lab. De analist kiest willekeurig 6-8 vragen over de activiteiten van uw bedrijf en de impact-bedrijfsmodellen die u heeft gekozen. U moet alle documentatie verstrekken die uw antwoorden op de beoordeling ondersteunt.

Zodra alle documentatie en informatie compleet en goedgekeurd zijn, ontvangt een bedrijf uiteindelijk de B Corp-certificering. Dit betekent echter niet dat bedrijven achterover kunnen leunen. Elke drie jaar moet een B Corp een nieuwe beoordeling ondergaan om te garanderen dat de gestelde eisen blijvend worden nageleefd.

Stap 4: Verantwoording

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook in de toekomst prioriteit blijft geven aan verantwoord ondernemen, moet het bedrijf in zijn statuten (oprichtingsdocumenten) ook juridisch documenteren dat zij streven naar betere waarden voor mens en milieu. Door deze principes in uw corporate governance onder de aandacht te brengen, versterkt u uw engagement voor een meer ethische en verantwoorde bedrijfsaanpak.

Laatste stap :

Na goedkeuring moet je als bedrijf de jaarlijkse vergoeding betalen en tenslotte mag je de B Corp Agreement en Declaration of Interdependence ondertekenen.

Vanaf het moment dat een bedrijf de B-corp-certificering behaalt, bent u verplicht uw B-impactrapport openbaar te delen op de website van B-corp. Zo kunnen consumenten zien hoe jij op bepaalde aspecten scoort en of jouw score gelijk is gebleven of is gestegen.

Als bedrijf moet je voortdurend verbeteren. Als u een B-corp bent, kan het zijn dat u regelmatig om nieuw bewijsmateriaal wordt gevraagd. Zo controleert B-corp of u als bedrijf nog steeds voldoet aan wat u tijdens het certificeringsproces heeft ingevoerd.

De resultaten van deze updates worden ook gepubliceerd in het B-impactrapport. Het is dus een transparant proces, waar u als consument inzicht in kunt krijgen door het rapport op de website van B-corp te bekijken.

Conclusie:

Tot slot hopen we dat deze blogpost je heeft geïnspireerd om na te denken over het belang van het maken van bewuste keuzes als het gaat om het kopen van producten van bedrijven met hoge milieu- en sociale normen. De B ​​Corp-certificering wordt steeds belangrijker voor bedrijven om hun toewijding aan duurzaamheid en ethische praktijken te bewijzen. Als klanten weten dat een bedrijf de B Corp-certificering heeft behaald, krijgen klanten de zekerheid dat de gevolgen voor het milieu en het sociale welzijn volledig in aanmerking worden genomen bij het kopen bij dat bedrijf. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het veilig houden van onze planeet voor toekomstige generaties, dus laten we vandaag beginnen: kies voor duurzame merken die zijn gecertificeerd door B Corp en koop zonder schuldgevoel!

safe world

Ontdek meer informatie over onze toewijding aan B Corp-certificering en duurzaamheidsdoelstellingen. Lees de B Corp-pagina op onze website en ontdek hoe Rise of Rosa een positieve impact maakt op de wereld!

Shop nu

RISE OF ROSA TASSEN

Gemaakt van duurzaam leer,
geschikt voor elke gelegenheid